Öppettider: Mån - Fre 07:00 till 16:00
Se oss på facebook
och instagram
Kontakta oss

Miljö


Miljömedvetenhet och god kvalitet vad gäller både arbetsmiljö, produkter och tjänster är viktiga områden för oss. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi ska bli bättre och nå våra mål. Vi ska uppfylla, och om möjligt även överträffa gällande lagar och förordningar.

Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar samt välja material och produkter med bra miljöval som underlättar återvinningen. Genom samverkan med leverantörer och elkonsulter försöker vi planera på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi tar kontinuerligt del av forskning och utveckling inom området. Vid anlitande av underentreprenörer betraktas ett bra miljöarbete som meriterande.

Kvalitet


Kvalitet för oss innebär att lyssna på kund och medarbetare samt att uppfylla deras behov och förväntningar. Vårt kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens.

Vår kvalitetspolicy är att kunderna skall uppleva att våra åtaganden uppfyller deras krav och förväntningar. Detta uppnås genom ständig utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring. Detta ger våra kunder anledning att vara nöjda och återkommande.